Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Skor Veri Müşterilerimizin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 gereği, veri sorumlusu sıfatıyla Skor Veri Analiz Hizmetleri A.Ş. (“Skor Veri”) tarafından, www.skorveri.com.tr ve panel.skorveri.com.tr (“Websitesi”)’nde ve Skor Veri tescilli markası/ürünü olan Taxit websitesi “https://www.taxit.com.tr/”  ve Taxit mobil uygulamasından gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. SKORVERİ aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kişisel verileri işleme faaliyetlerine tabi tutmaktadır.

1-      Veri Sorumlusu Kimliği

Ticaret Unvanı: Skor Veri Analiz Hizmetleri A.Ş.

Mersis Numarası: 772068554700012

Adres: 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün İş Merkezi No:96 K:2 Kozyatağı Kadıköy / İstanbul

İletişim Bilgileri: +90 216 6060 260 – hukuk@skorveri.com.tr

Kep Adresimiz: skorveri@hs01.kep.tr

 

2-      Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

 

Müşteri/ Müşteri Adaylarımızın işlenen,

 

a)      Kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi, TC Kimlik ve/veya Vergi Kimlik Numaraları)

İşleme amacımız, başvuru ve skorlama taleplerinizin değerlendirilmesi, kimliğinizin doğrulanması, kimlik bilgilerinin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, skorlama işlemlerinin yapılması, tekraren skorlama işlemlerinin yapılması gerektiği hallerde önceki işlem çıktısı verilerinden yararlanılması,  muhaberat faaliyetleri, ödeme, borç ve fatura takibi yapılması, Skor Veri ile “Skor Veri Hizmet Sözleşmesi” imzalamış, müşterinin alışveriş yapma arzusunda bulunduğu ve bu kapsamda müşterilere her türlü mal ve hizmeti sunan tüzel kişilerden (“üye işyeri”) satın aldığınız mal ve/veya sunulan hizmet bedellerini vadesinde ödememeniz ihtimali için üye işyerinin sigorta poliçesi düzenletmesi ve/veya düzenlenmiş olan sigorta poliçesine istinaden hasar dosyası oluşturulması için söz konusu hizmet sözleşmesi çerçevesinde Skor Veri paneli aracılığıyla düzenleyerek ilgili sigorta şirketine göndereceği bilgi ve belgeler kapsamında gerekli olması.

İşlemenin hukuki sebebi, ilgili mevzuat ve Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine,

b)      İletişim bilgileri (e-posta adresi, ikametgah, cep telefonu numarası)

İşleme amacımız, pazarlama ve reklam amacı taşımayan; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, ilgili veriler doğrultusunda müşterilerin segmente edilmesi, anket çalışmalarının yapılması, pazarlama ve iletişim amaçlı ticari ileti gönderilmesi için işlenmesi ve bu yönde dış hizmet alınmasına yönelik sözleşme ilişkisi içinde bulunan 3.kişilerle, amaçla sınırlı olarak paylaşılması, skorlama işlemlerinin yapılması, tekraren skorlama işlemlerinin yapılması gerektiği hallerde önceki işlem çıktısı verilerinden yararlanılması,  ödeme, borç ve fatura takibi yapılması, ödeme, borç ve fatura takibi sonrası hatırlatma yapılması, muhaberat faaliyetleri, borç/alacak risk analizi ve yönetimi, üye iş yerimizden satın aldığınız mal ve/veya sunulan hizmet bedellerini vadesinde ödememeniz ihtimali için üye işyerinin sigorta poliçesi düzenletmesi ve/veya düzenlenmiş olan sigorta poliçesine istinaden hasar dosyası oluşturulması için söz konusu hizmet sözleşmesi çerçevesinde Skor Veri paneli aracılığıyla düzenleyerek ilgili sigorta şirketine göndereceği bilgi ve belgeler kapsamında gerekli olması.  

İşlemenin hukuki sebebi ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ticari elektronik ileti gönderimi için onay, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine,

c)       Müşteri işlem bilgileri (Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Ürün Bilgileri)

İşleme amacımız, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, ödeme, borç ve fatura takibi yapılması, sigortalı lehine poliçelerin oluşturulması ve takibi, poliçeler kapsamında kefil süreçlerinin yürütülmesi, muhaberat faaliyetleri, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama ve reklam amacı taşımayan; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, ilgili veriler doğrultusunda müşterilerin segmente edilmesi, anket çalışmalarının yapılması, pazarlama ve iletişim amaçlı ticari ileti gönderilmesi için işlenmesi ve bu yönde dış hizmet alınmasına yönelik sözleşme ilişkisi içinde bulunan 3.kişilerle amaçla sınırlı olarak paylaşılması, üye iş yerimizden satın aldığınız mal ve/veya sunulan hizmet bedellerini vadesinde ödememeniz ihtimali için üye işyerinin sigorta poliçesi düzenletmesi ve/veya düzenlenmiş olan sigorta poliçesine istinaden hasar dosyası oluşturulması için söz konusu hizmet sözleşmesi çerçevesinde Skor Veri paneli aracılığıyla düzenleyerek ilgili sigorta şirketine göndereceği bilgi ve belgeler kapsamında gerekli olması. 

İşlemenin hukuki sebebi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebebine,

d)      İşlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

İşleme amacımız, veri tabanı oluşturulması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; korunması, yedeklenmesi ve gözetimi, müşteri portföyü oluşturulması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, dış hizmet tedarik edilen firmalardan teknik destek temin edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 5651 sayılı Kanun gereği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek

İşlemenin hukuki sebebi Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine,

e)      Finans bilgileri (Skorlama ve sorgulama faaliyeti sonucu finansal durum bilgileri)

İşleme amacımız, bilgilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, müşteri finansal durumunun skorlama işlemlerinin yapılması, tekraren skorlama işlemlerinin yapılması gerektiği hallerde önceki işlem çıktısı verilerinden yararlanılması, borç/alacak risk analizi ve yönetimi, veri tabanı oluşturulması, korunması, yedeklenmesi ve gözetimi, muhaberat faaliyetleri, çeşitli raporlamalar yapılması, müşteri portföyü oluşturulması

İşlemenin hukuki sebebi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine,

f)        Görsel ve işitsel kayıt bilgileri (Çağrı merkezi Müşteri Hizmetleri Ses kayıtları)

İşleme amacımız, gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması, müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

İşlemenin hukuki sebebi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanmaktadır.

3.       Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, başvuru işlemlerinizin tamamlanması, kimliğinizin doğrulanması, skorlama faaliyeti, borç, taksit ve fatura hatırlatma hizmetlerinin yerine getirilmesi, satın alınan/alınacak ürün için sigortalı üye işyeri lehine sigorta yapılması ve pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla SKORVERİ tarafından; form, e-posta, Skorveri sistemi (aktif borçları kontrol edilen veri kayıt sistemi), telefon, sms, web sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar, hissedarı olunan firmalar, hissedarlar, iş ortakları, saha çalışmaları, web ara yüzü, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, mağaza/bayiler, Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecileri, MERNİS, önceki skorlama işlemleri, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak SKOR VERİ tarafından toplanmaktadır.

 

4.       Kişisel Verilerin Aktarımı

 

a.       Yurt İçinde Aktarım

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarıyla sınırlı olarak ve gerekli olduğu ölçüde iş ortaklarına, iştiraklere, hissedarlara, kamu kurumlarına, aracılara, araştırma firmalarına, satın alınan/alınacak ürün için üye işyeri lehine sigorta yapılması amacıyla  Koru Sigorta A.Ş.’ye, destek hizmeti alınan firmalara, alışveriş yapılan üye iş yerinin alacağını sigortalayan diğer sigorta şirketlerine, resmi talep ile yerel yönetimlere, Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, bağımsız denetim şirketlerine, anlaşmalı avukatlık ile danışmanlık firmalarına, MERNİS ve çeşitli hukuki yükümlülüklerimizi sebebiyle diğer üçüncü kişilere  aktarılabilmektedir. Ancak, herhalükarda KVKK’da belirtilen istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

 

b.      Yurt Dışında Aktarım

SKORVERİ, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerinizi, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılması söz konusu olabilecektir.

 

5.       İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

SKORVERİ tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu İletişim sayfamızda bildirilen Şirket adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde ilgili belgelere yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak hukuk@skorveri.com.tr adresine başvurunuzu iletebilirsiniz.  SKORVERİ, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

 

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 

·         Kişisel verinizin SKORVERİ tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

·         Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6.       Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

 

SKORVERİ nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasına değer veririz. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu https://www.taxit.com.tr/ ve https://www.skorveri.com.tr adreslerinde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu ile İletişim sayfamızda bildirilen Genel Merkez adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde ilgili belgelere yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirebilirsiniz.

 

SKORVERİ’nin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Websitesi’nde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.